تبلیغات

با سلام خدمت همه ی کاربران عزیز

 

از اونجایی که هر سایتی ملزم به پیروی از قوانین ف.ی.ل.ت.ر.ی.ن.گ هست و در صورت عدم رعایت قوانین مذکور منجر به فیلتر شدن سایت میشه مواردی از قوانین این سایت رو خدمت شما اعلام می کنیم.همه ی کاربران موظف به رعایت این قوانین می باشند هرچند سعی ما بر اینه که محیطی شاد و مطمئن رو برای کاربران عزیز فراهم کنیم ولی پیروی از قوانین سایت هم امری مهم و ضروری هست.

 

1. رعایت قوانین جرائم رایانه ای ( فهرست مصادیق محتوای مجرمانه )

کلبه ی شادی سایتی ایرانی است که بر اساس قوانین ایران فعالیت دارد،بنابراین شما نباید فعالیتی برخلاف قوانین جرائم رایانه ای داشته باشید.(مشاهده قوانین جرائم رایانه ای)، این قانون تحت تاثیر مستقیم قانون جرائم رایانه ای بوده و هرگونه ماده و بند موجود در قوانین جرائم رایانه ای،جزئی از قوانین پایه کلبه ی شادی محسوب میگردند.

 

2. استهزا و تمسخر اعتقادات اسلامی

هرگونه محتوایی که برای استهزا وتمسخراعتقادات،باورها وموازین اسلامی ارسال شود به هرنحوی ممنوع است.

 

3. جملات رکیک و موهن در سایت

بکارگیری کلمات و جملات رکیک و موهن درگفتگوهاوتمام بخش هاوهمچنین خطاب به کاربران،مدیران وناظرین شبکه اجتماعی کلبه ی شادی ممنوع است.

 

4. دعوت به نارضایتی و بی نظمی

دعوت به اعتصابات کاربری و سعی درایجاد نارضایتی گروهی و ایجاد بی نظمی و همچنین دعوت از کاربران به دیگر سایت ها،در شبکه اجتماعی کلبه ی شادی به هرشکلی ممنوع بوده وکلبه ی شادی حق محرومیت کاربر متخلف را خواهد داشت.

 

5. ممنوعیت فعالیت پورنو و غیراخلاقی (تصویر/صوت/فیلم/متن/نرم افزار)

استفاده از هرگونه تصاویر پورنو،برهنگی ونیمه برهنگی و یا دربر دارنده مفاهیم غیر اخلاقی در تمامی بخش های سایت نظیر عکس پست ها ،تصاویرشخصی،آواتار وهمچنین انتشار این تصاویر بوسیله پیام خصوصی برای دیگر کاربران تخلف محسوب گردیده و محرومیت دائمی کاربر رادرپی خواهدداشت.هرگونه فعالیت درزمینه پورنو شامل صوت ومتن نیز ممنوع میباشد.

 

6. توهین و افترا به مقامات کشوری و نشر اکاذیب

هرگونه توهین،افترا و نشراکاذیب علیه شخصیت های سیاسی ومذهبی کشور جمهوری اسلامی ایران شامل سران سه قوه ودیگرمسئولان ممنوع ودرصورت مشاهده براساس قوانین جرائم رایانه ای به عنوان تخلف از قوانین رفتار میگردد.

 

7. ممنوعیت تبلیغات و تبلیغ دیگر سایت ها

ارسال تبلیغات تجاری و تبلیغ دیگرسایت ها ازطریق بخش عمومی سایت ویاپیام خصوصی ممنوع می باشد، مگر در بخشی مانند سیستم آگهی هم میهن ویا دربخش هایی که به صراحت به این منظور درنظر گرفته شده است.

 

8. جعل هویت

جعل هویت دیگرافراد،شامل افرادحقیقی وحقوقی ممنوع بوده ودرصورت مشاهده یا دریافت گزارش،دسترسی کاربرمورداشاره به سایت بسته خواهد شد.

 

9.انتشار اطلاعات خصوصی دیگران

در صورت منتشرنمودن تصاویرواطلاعات خصوصی افراد درسایت بدون هیچ گونه اخطار یا تذکربا برخورد شدید مدیران سایت ویا ناظرین روبروخواهد شد وکاربرمتخلف بطوردائم محروم ازفعالیت می گردد.

 

 (اطلاعات خصوصی همانند عکس/شماره تلفن/آدرس/و از این دست موارد)

 

10. تخلف تحت پیام خصوصی و پروفایل کاربران

تخلف تحت پیام خصوصی تخلف محسوب میشود ودرصورت دریافت ویامشاهده هرگونه گزارش بدون اخطارقبلی،دسترسی کاربربه پیام خصوصی بطوردائم بسته خواهد شد،در صورت اصرارکاربر برتخلف وهرگونه ساخت حساب کاربری بیشترموجب محرومیت دائم از فعالیت میگردد و همچنین ارسال پیام های خصوصی و یا عمومی دسته جمعی وبه کاربران و محیط فعالیت،ممنوع است وکاربرخاطی پس ازشناسایی بطوردائم محروم ازفعالیت میگردد.

 

11. انتشار راه های دور زدن فیلترینگ

انتشارویا ترویج دور زدن فیلترینگ،معرفی VPN و یا سرویس هایی که جهت دور زدن سیستم فیلترینگ مورد استفاده قرار میگیرد ممنوع میباشد ودر صورت مشاهده مطالب مربوط حذف وبه کاربر اخطار داده میشود.

 

12. ایجاد مزاحمت شخصی و ناخواسته

ایجاد مزاحمت برای کاربران به هرنحوی ازجمله درمحیط عمومی،پروفایل کاربری وپیام خصوصی ممنوع است،ودرصورت مشاهده ویادریافت گزارش،کاربرخاطی ازفعالیت محدود ویا محروم میگردد.

 

13. ممنوعیت چند شناسه ای

چند شناسه ای درکلبه ی شادی ممنوع است،مگر زمانی که دیگراعضاء خانواده شما درکنار شما به فعالیت می پردازند،تصمیم گیری دراین مورد به عهده مدیران ارشد وناظرین کلبه ی شادی است.

 

14. مسئولیت محافظت از حریم شخصی و اطلاعات شخصی

کاربران مسئول اطلاعات شخصی خود بوده وکاربرموظف است آن بخش ازاطلاعات شخصی که فکرمیکند مهم و دارای اهمیت است را بر روی سایت قرارندهد،مسئولیت این موضوع با شخص کاربراست وکلبه ی شادی هیچگونه مسئولیتی دراین موردبه عهده ندارد.

 

15. آشکار سازی پیام های خصوصی دریافتی

شما نباید پیام های خصوصی دریافتی خود رادربخش های عمومی سایت در دید دیگر کاربران قراردهید.

 

16. اسپم و منحرف سازی موضوعات

منحرف سازی وارسال اسپم وپیام تبلیغات درتالار بحث وگفتگو،سیستم پرسش وپاسخ وگروه ها وپروفایل کاربران ودیگربخش ها ممنوع است.

 

17. احترام به کاربران،ناظرین ومدیران

شما بایستی درتمامی مراحل فعالیت خود نسبت دیگر اعضاء جامعه کلبه ی شادی،ازجمله کاربران ومدیران احترام بگذارید و ازهرگونه پرخاشگری بی احترامی وناسزاگویی دوری کنید درغیراین صورت با تذکر مدیران وناظرین روبرو خواهید شد.

 

 18.شرایط گذاشتن پست ها

گذاشتن هرگونه مطلب ویا پست های بی معنی و همچنین گذاشتن علامت ونشانه های خالی در سرتیترهای پست ممنوع است وپست ویرایش یا حذف می شود.

 

{{*همه ی این قوانین برای راحتی کاربران عزیزاعمال شده وقصد ما ایجاد محدودیت برای شماعزیزان نیست.*}}