ی جمله برای یادگاری

تبلیغات

ماندگار
15:34 - 3 فروردین 1398

تو خنده ای پهن کن من شعری می چینم ماندگار 

ماندگار
01:55 1398/01/06
امید میگه:
[عسل محمدی][علی ][tara ][هستی روشن][⚜امیر حسینی⚜][امید ]01:54 1398/01/06
امید میگه:
هستی روشن میگه:
جوابمو ندادی ؟
پرسیدم خودت گفتی یا از جایی کِش رفتی ؟
.............................
نه . متاسفانه من نویسنده نیستم .
کپی از یک بند نوشته ئ زیبا بود .


11:29 1398/01/04
علی میگه:
22:56 1398/01/03
امید میگه:
[tara ][هستی روشن][⚜امیر حسینی⚜][امید ]

تشکر .
22:30 1398/01/03
tara میگه:
21:06 1398/01/03
هستی روشن میگه:
آفرین .
خودت گفتی ؟01:31 1398/01/04
هستی روشن میگه:
جوابمو ندادی ؟
پرسیدم خودت گفتی یا از جایی کِش رفتی ؟


16:26 1398/01/03
⚜امیر حسینی⚜ میگه: