ی جمله برای یادگاری

تبلیغات

تنهای تنها
 من مانده ام تنهای تنهاااااااا من مانده ام تنها میانِ سیلِ غمها......
همدلی
کاش می شد همدلی ها را قاب کرد ...
دل
من چه می دانستم دل هر کس دل نیست ....
make
بیشتر حرکت کن ، کمتر اعلام کن !!!!!make more moves and less announeements . ...
ماندگار
تو خنده ای پهن کن من شعری می چینم ماندگار  ...
ی جلمه مهلبونانه ...
به هودت براى اینهمه راهى چه اومدى افتخال چن و به هودت براى مسیلى كه باید بِلى ایمان داشته باش......
پندی و کلامی
برای زیبا زندگی نکردن،کوتاهی عمر را بهانه نکن .عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی می کنیم .زنده یاد .... خسرو شکیبایی .... ...
سوره ئ دل
با سوره ئ دل خدا را بخوانید . ...