سرای بی کسی

تبلیغات

دلتنگم
13:17 - 6 فروردین 1398

دلتنگی آدم را به خیابان می کشد

دلتنگم؛

و مردم نمی فهمند

قدم زدن گاهی

از گریه کردن غم انگیز تر است…!

دلتنگم
01:48 1398/01/07
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
01:21 1398/01/07
عسل محمدی میگه: