تبلیغات
چه سخته درظاهرلبت خندون باشه
اما
یه کوه غم رو دلت سنگینی کنه
نتونی ...

بابای نازنینم رفت
    افسوس که آن همدم دیرینه ما رفت                                          آن مظهر پ...
,,,
زندگى یک بازى درد آوراست -زندگى یک اول بى آخر است- زندگى كردیم واما باختیم-کاخ خود را روى دریا ساختیم - لمس بایدكرد این اندوه را -برکمر باید كشید این کوه را- زندگى را با همین غمهاخوش است- با همین بیش ...
خنده تلخ
پر از اشکم,ولی میخندم به سختی!  به قول "فروغ" که میگفت: شهامت میخواهد"سرد" باشی و "گرم" بخندی ... خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است...
دلتنگ بچگیامم
دلم برا خودم خیلی تنگ شده...  برا روزایی ک دنیام ب خاله بازی با دوستم ختم میشد...  برا اون روزایی ک وقتی می خواستم از دوستم جداشم گریه می کردم ...  برا روزایی ک آرزو داشتم...  برا ...
بغض
بد ترین کاری که میتونی در حق کسی بکنی ،اینکه عاشقش نباشی و عاشقش کنی...وقتی قرار نیست بهش احساسی داشته باشی نابودش کنی... *وقتی دلی میگیرد،بغضی می شکند، نگاهی آلوده میشود، آن لحظه را به خاطر بسپار شای...
...
روزگاری همه اهل زمین دلشان درد نداشت ، هیچ کس دغدغه ی انچه میکرد  نداشت ، چشمه ی سادگی از قلب زمین میجوشید ، خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت !!!  ...
...
اعتماد مثل کاغذه که اگه مچاله شد.هرچقدر هم صافش کنى،محاله به حالت اولش برگرده. «دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اصراف محبت است»...
دلم گرفته
دلم گرفته آسمون نمیتونم گریه کنم/ شکنجه میشم از خودم نمیتونم شکوه کنم/ انگاری کوه غصه ها رو سینه من اومده/ آخ داره باورم میشه خنده به ما نیومده/     خنده به مانیومده [:2...
اگه دخترداربشم
اگه دختردار شدم بهش یادم میدم هر آدمی ارزش دوست داشتن نداره ...