تبلیغات

عطار نیشابوری
13:59 - 28 اسفند 1397

مردی از دیوانه ای پرسید : نام اعظم خدا را می دانی؟  دیوانه گفت: نام اعظم خدا "نان" است، اما این را جایی نمی توان گفت!

مرد گفت: نادان، شرم كن، چگونه نام اعظمِ خدا نان است؟!

دیوانه گفت : در قحطیِ نیشابور چهل شبانه روز می گشتم، نه در هیچ مكانی صدای اذانی شنیدم و نه هیچ مسجدی را گشاده یافتم، آنجا بود كه دانستم نامِ اعظمِ خدا  و بنیادِ دین و مایه ی اتحادِ مردم " نان " است.

عطار نیشابوری
01:34 1397/12/29
عسل محمدی میگه:
سلام لیلا جونم
00:06 1397/12/29
⚜امیر حسینی⚜ میگه: