خیس حسرت

تبلیغات

بامداد نیکو
07:25 - 25 مهر 1398

  بر بال نسیم صبح  پرواز خوش است 

 شعر و غزل و سرود و آواز،  خوش است

  آن روز که با جمال تابندهٔ دوست

 سرشار ز عشق گردد آغاز،  خوش است  

 صبحتون پر امید و پنجشنبه پاییزیتون پراز موفقیت 

بامداد نیکو
20:04 1398/07/25
⚜امیر حسینی⚜ میگه:
10:11 1398/07/28
هستی روشن میگه:
18:09 1398/07/25
عسل محمدی میگه:
سلام عزیزم
10:11 1398/07/28
هستی روشن میگه:
14:59 1398/07/25
دریا دخترم میگه:
سلام هستی جون

10:10 1398/07/28
هستی روشن میگه: