ابوالقاسم کریمی

تبلیغات

شعر کوتاه
15:31 - 9 مرداد 1398

عشق تو

آن ابریست

که نه می رود

نه می بارد


http://farzandezamiin.blogfa.com/

شعر کوتاه