ابوالقاسم کریمی

تبلیغات

میان سیل غم ها نوحه گر ، من

درون قلب دشمن بی سپر ، من

گلی در باغ عیش و عشوه ها تو

درخت سرو در مشت ِ تبر ، من


http://farzandezamiin.blogfa.com/

شعر : نوحه گر/ابوالقاسم کریمی
00:57 1398/05/03
⚜امیر حسینی⚜ میگه: