ابوالقاسم کریمی

تبلیغات

http://www.farzandezamiin.blogfa.com/


      این خلق جهان به یکدگر کینه ورند 

 گویا که ز مرگ خویشتن بی‌خبرند 

 همچون دو سگ گرسنه از بهر شکم 

 از روی حسد بیکدگر مینگرند  

گزیده رباعیات رضی‌الدین آرتیمانی
00:10 1398/04/16
عسل محمدی میگه:
23:07 1398/04/15
Alireza میگه:
وضعیت الان ما