ابوالقاسم کریمی

تبلیغات

شعر زندگی آدم ها
12:14 - 5 تیر 1398

شعر:زندگی آدم ها/ابوالقاسم کریمی  


    این  زندگی  دست درازی  دارد 

 هر کس به دلش قصه و رازی دارد

  لبخند بزن به مشکلت گریه نکن 

 هر  آدم  زنده ای  نیازی  دارد 


http://www.farzandezamiin.blogfa.com/

     12/خرداد/1398

شعر زندگی آدم ها
19:10 1398/04/05
الهام رحمانی میگه:
زندگی قصه تلخی است که از آغازش

بس که آزرده شدم چشم به پایان دارم

مگر از گریه صفائی بدل خود بخشم

چمن سوخته ام ، حسرت باران دارم

شعر از الی
ن بابا الکی گفتم مال ی بنده خدایی بود کِش رفتم
15:56 1398/04/05
رویا درسا میگه:
15:40 1398/04/05
عسل محمدی میگه:
12:23 1398/04/05
⚜امیر حسینی⚜ میگه: