ابوالقاسم کریمی

تبلیغات

     *** 

 بی‌حاصلست یارا اوقات زندگانی 

 الا دمی که یاری با همدمی برآرد  

*** 

 غم دل با تو نگویم که نداری غم دل

  با کسی حال توان گفت که حالی دارد

  *** 

 به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت

  نه کسی نعوذبالله که در او صفا نباشد

  ***  

 http://www.farzandezamiin.blogfa.com/

تک بیتی ناب از سعدی
19:27 1398/04/02
عسل محمدی میگه: