ابوالقاسم کریمی

تبلیغات

پیکر نحیف و شناورم 

 به نئی , بریده از ریشه می‌ماند. 

 جویباری اگر مرا طلب کند 

 در پی‌اش روان خواهم ش


http://www.farzandezamiin.blogfa.com/

د.         انونو کوماچی 

 برگردان از عباس صفاری

تنکای ژاپنی/انونو کوماچی
01:47 1398/03/30
عسل محمدی میگه: