ابوالقاسم کریمی

تبلیغات

شعر کوچه های عاشقی
08:24 - 24 خرداد 1398

شعر:کوچه های عاشقی 


  

 گذشته حال و فردا را به هم ریخت

  زمین را یک زن زیبا به هم ریخت 

 سکوت کوچه های عاشقی را 

 لب جادویی حوا به هم ریخت 

 .................................. 

 شاعر:ابوالقاسم کریمی

13:59 1398/03/24
عسل محمدی میگه:
سلام

زیبا بود