تبلیغات
چه خبر؟ (اینجا را کلیک کنید)

بخود آی
تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقیتو خود اسرار نهانیتو خود باغ بهشتیتو بخود آمده از فلسفۀ چون و چراییبه تو سوگندکه این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگینه که جُزئینه که چون آب در اندام سَبو...
بیتفاوت
‌یک روز چشم وا می کنی و می بینی همه ی فصل ها و ماه ها و روزها برایت شبیه به هم اند . در پنج شنبه همان احساسی را داری که در شنبه داری و غروب دوشنبه برایت با غروب جمعه ، هیچ فرقی ندارد !بهار ، فقط بهار ...