تبلیغات
چه خبر؟ (اینجا را کلیک کنید)

خنداندن افراد
خنداندن افرادموجب فراموشی مشکلاتشان می شود.چه انسان نیکوکاری ستآن کس کهفراموشی را به دیگران هدیه می دهد....
دوستت دارم....
تو را به جای همه کسانی که نشناخته امدوست می دارم . . .تو را به خاطر عطر نان گرم ، برای برفی که آب می شوددوست می دارمتو را برای دوست داشتندوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد...
دوستت دارم....
من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب‌ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم‌نم، تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی‌تر از غم ندی...
چند مطلب
مطالب زیبا...
افراد بی ارزش
« افراد بی ارزش را حذف کنید »برای حذف آدم هـای سمی از زندگی تانهیچ گاه احساس گناه و خجالت و پشیمانی نكنیدفرقی نمی كند از بستگانتان باشدیا عشقتان یا یک آشنای تازهوادار نیستید برای كسی كه باعثرنج و احسا...
مادر
مادر قسم به تو که تویی نور کردگار یزدان تو را ز نور وفا آفریده است نازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است...
بیا.....
همیشه “نگاه من” به آمدنِ توست این‌کهمال من باشی خیالم راحت استاین‌که همیشه خورشید عشق ‌در قلب مابتابد! نمی‌خواهم که در حسرت داشتنتباشم، غرورت را زیر پا بگذار و بیا...
فرشته و مرد.....
روزی، وقتی هیزم شكنی مشغول قطع كردن یه شاخه درخت بالای رودخونه بود، تبرش افتاد تو رودخونه.وقتی در حال گریه كردن بود یه فرشته اومد و ازش پرسید: چرا گریه می‌كنی؟هیزم شكن گفت كه تبرم توی رودخونه افتاده. ...
خودرابشناس...
خودرا بشناساگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشدآنرا در دیگران نیز مییابیاگر ذهنت آشفته باشدآشفتگی در اطرافت موج خواهد زدبنابر این آرامش را درون خود بیابآنگاه میبینیچگونه بـه بیرون منعکس می‌گرددتـو خود...
مادر....
جوانی‌هایت را با بچگی‌هایم پیر کردم ……….مرا به موی سپیدت ببخش مادر!!!******سرم را نه ظلم خم میکند و نه ترس!سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادر******...
رفتار انسان
« انگیزشی درباره شگفت انگیزترین رفتار انسان »: از بزرگی پرسیدند کـه شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد: از کودکی خسته می‌شود، برای بزرگ شدن عجله میکند و سپس دلتنگ دوران کودکی خود میشود. ابتدا ب...
مادر
دغدغهء روزمره ام ، بودن توست !نفس کشیدنت ..ایستادنت ..خندیدنت ..“مــــــــــادرم”تو باشی و خدادنیا برایم بس است .....
مادر...
مادر قسم به تو که تویی نور کردگاریزدان تو را ز نور وفا آفریده استنازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است...
من و تو..
من و توبه یكدیگر محتاجیمما علت و معلولیمما لازم و ملزومیمتمامِ آدمهاى شهر را هم زیر و رو كنىاول و آخرشاسمتكنارِ اسمِ من معنا پیدا میكند!زیباترین اس ام اس های عاشقانه و جدید image widget...
نگاه من...
همیشه “نگاه من” به آمدنِ توست این‌کهمال من باشی خیالم راحت استاین‌که همیشه خورشید عشق ‌در قلب مابتابد! نمی‌خواهم که در حسرت داشتنتباشم، غرورت را زیر پا بگذار و بیا...
بانو...
جهان محو نگاه توست بانوحسود قرص ماه توست بانومهم دلتنگی شب های من نیستمهم چشم سیاه توست بانو...
لبخند
لبخند زدی بهار با آن آمدیک باغ پر از نرگس و ریحان آمدای دست بلند آسمان در دستتمن نام تو را خواندم و باران آمد...
ماساژ پا
اگر داری تو عقل و دانش و هوشعزیز من بکن حرف مرا گوشچنانچه شوهر تو سرد گشتهمیان مردها نامرد گشتهکه دارد اعتنائی با تو کمترجوابت را دهد ناجور با سرنه عشقی مانده و نه اشتیاقیبجای وصل دائم در فراقی!نه حرف...
خود را بشناس
خودرا بشناساگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشدآنرا در دیگران نیز مییابیاگر ذهنت آشفته باشدآشفتگی در اطرافت موج خواهد زدبنابر این آرامش را درون خود بیابآنگاه میبینیچگونه بـه بیرون منعکس می‌گرددتـو خود...
آتش عشق
آتش عشق بهشت اسـت میندیش و بیاسم غم آسان جان اسـت مپرهیز و بنوشپر و بالی بگشا خنده خورشید ببینپیش از آنی کـه شود شمع وجودت خاموش...
آرام باش
ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶو ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻓﻬﺎﯾﺖﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻫﻞ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵﻫﺮﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍ...
صدای تو..
بود که بار دگر بشنوم صدای تو را ؟ببینم آن رخ زیبای دلگشای تو را ؟بگیرم آن سر زلف و به روی دیده نهمببوسم آن سر و چشمان دل ربای تو راز بعد این همه ی تلخی که می‌کشد دل منببوسم آن لب شیرین جان فزای تو راک...
 ع.ش.ق
عشق اگر در جان نباشد جان چـه باشد هیچ هیچور نباشد درد او درمان چـه باشد هیچ هیچباوجود حضرت پادشاه مـا کرمان خوش اسـتبی حضور خدمتش کرمان چـه باشد هیچ هیچ...
از در....
از در نیامدهگوش پرده را می کشدو تجویز می کندرساله های زن باید- زن نباید راهر فتوایی که می دهدمیله ای به پنجره ام اضافه می شودو هر چه سکوت کنمصدایش از آجرهای خانه بالاتر می شودامشب هیچ پرنده ایپرش به پ...
دوستت دارم....
گفتن “دوستت دارم” هاهیچ فایده ای ندارد!باید آنها راروی سنگفرش خیابان نوشت.شاید رهگذری خوانددلش تپید…!گفتن های من،همه را مسافر کرد…!علیرضا اسفندیاریپر احساس ترین و جدیدترین شعرهای عاشقانه ایرانی image ...
تورا....
تو را بایدبلند دوست داشتمثل کوه؛کوه هایی کهبرفِ نوک قله شان راهیچ آفتابی آب نمی کندمثل آرزو؛آرزوهای کودکانه ای کههیچ یاسیکمرنگشان نمی کندمثل جاده؛جاده ای که مسیرش توییمثل موهات؛موهات که کنارشان می زنی...
شهر....
شهر پر از زن هایی استکه وقتی از خیابان عبور می کنندچشمیبه دنبال شان نیستپر از زن هایی کهقانون جاذبه را نقض می کنند-سیبی نمی افتدتا زمان شان، سپری شودزمان رااز مردانی می پرسندکه کنار اسکله می ایستندو ب...
سبز که باشی....
سبـز که باشیدیگر فرقی نمیکنـدکجای فصــل‌هاایســتاده باشی…بــهـار باش و بــبین زمسـتـاڹ چطــور حــوالی خانه‌اتزانـــو مـــیزند…...
غیرت بعنی....
غیرت یعنی نزاری از دیگران آزاری به طرفت برسهنه اینکه اونو آزار بدی به خاطر دیگرانوقتى به یکى زیادى تو زندگیت اهمیت بدىاهمیتتو تو زندگیش ازدست میدىبه همین راحتىزندگی شبیه شعریستقافیه هایش با من ، ” تو ...
خنده های ساده تو...
عشقهمین خنده های ساده توستوقتی بـا تمـام غصه هایت میخنـدیتـا من از تمـام غصه هایـم رهــا شوم ...
دوستت دارم....
همیشه آخرین سطر برایش می‌‌نوشتم” روزی بیا که برایِ آمدن دیر نشده باشد ”می‌ نوشتم” روزی بیا که هنوز دوستت داشته باشمکه هنوز دوستم داشته باشی‌ ”می‌ نوشتمدر نبودنت به تمام ذرات زندگی‌ کافر شده امجز ایمان...
عشق پر دردسر.....
LOVE is like WAREasy to start…..Difficult to end…..Impossible to forget…..ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …...
 ع.ش.ق
LOVE is like WAREasy to start…..Difficult to end…..Impossible to forget…..ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …...
مرخصی.....
    ثروتمـندترین انساـم ..مرخصی نداردحتی وقت استراحت نداردحقوق و مزایا نداردبیمه نداردترفیع و پست و مقام ندارداستعفا یا اخراج شدن نداردبازنشستگی و از کار افتادگی هم نداردبا این حال دوست...
دوستت دارم......
دوستت دارم..چرایش پای تو،ممکنش کردم،محالش پای تومیگریزی از من و احساس مندل شکستن هم ،گناهش پای توآمدی آتش زدی بر جان مندرد بی درمان گرفتن هم،دوایش پای تومن اسیرم در میان آن دو چشمقفل زندان را شکستن هم...
ع..ش..ق..
"ع ش ق"    واژه ی غریبیست عشق...    لحظه ای آبادت می سازد، لحظه ای ویران!    لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گدا    پر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکی  &nb...
شادی....
اگر بین برنده شدن و شاد بودنمجبور به انتخاب شدی ،همیشه شادی را انتخاب کنچون شادبودن به صورت خودکاراز تو یک برنده می سازد....
تنهایی....
تنهایے تان را با ڪسےقسمت ڪنیدڪه سال ها بعد ،شما را همین گونه ڪه هستیددوستـــــ بداردبا موے سپیدتان ،شیـار زیر چشمتـانو لرزش دستـــــ و دلتـــانـ...
خداوند....
گفتم : خدایا از همه دلگیرم . گفت : حتی از من ؟ گفتم : خدایا دلم را ربودند ! گفت : پیش از من گفتم : خدایا چقدر دوری ؟ گفت : تو یا من ؟ گفتم : خدایا تنها ترینم . گفت : پس من ؟ گفتم : خدا...
زندگی....
زندگی موسیقیِ گنجشک هاست   زندگی باغِ تماشایِ خداست...   زندگی یعنی همین پروازها،   صبح ها، لبخندها، آوازها...         هزار...
همیشه.....
همیشه حرفهایی می ماند برای نگفتن ومقصدهایی برای نرسیدن آرزوهایی برای برآورده نشدن وعشقهایی برای نورزیدن اما همیشه خدایی هست برای پرستیدن... ...
وقتی از دست هم ناراحتیم
وقتی از دست هم ناراحتیم… وقتی خواستیم جدا بشیم، بیا با هم بحث نکنیم. بحث که نه… یه سری مزخرفات تحویل هم ندیم. صبر کنیم تا فردا… شاید، دلمون واسه همدیگه تنگ شد. . . ...
روزی بیایی
یعنی می شود روزی بیایی، آرام دستانم را بگیری و با بوسه ای سد کنی هزار بغض نشکسته ام و زمین و زمان را دوباره به خنده هایم آشنا کنی؟ یعنی می شود بیایی  در شب های دلگیری مرا به بهشت زیبای آغ...
یک عشق دوست داشتنی...
دوست داشتنی ترین رابطه ها ، رابطه هایی دو طرفه اند ...! یعنی هر دو میکوشند برای ادامه دار شدنش ...! هر دو خطر می کنند ...! هر دو وقت می گذارند ...! هزینه می کنند ...! هر دو بر...
دلم هوای خودم را کرده
این روزها بیشتر از هر زمانی دوست دارم خودم باشم !! دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم و نه هراس از دست دادن را ..... هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد دلم هوای خودم را کرده است ... ه...
هیچ......
وحشت از قصه كه نه ، ترس ما خاتمه هاست ترس بیهوده نداریم صحبت از خاطره هاست   صحبت از كشتن ناخواسته ی عاطفه هاست كوله باریست پر از هیچ كه بر شانه ماست ما سرانجام ، سرانجام گرفتی...
صبر کن.....
صبر کن عشق که شکل گرفت لب ، قلب ، چشم ، گویا می شود و ذهن پاک می شود از غبار آن وقت با من باش ، همیشه ی من !!! ...
دلتنگ خودمم
من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!! عاری از عاطفه ها… تهی از موج و سراب… دورتر از رفقا… خالی از هرچه فراق!! من نه عاشق هستم ؛ و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر ...
کلید اشک
خداوند... کلید آسمان را به کسی می بخشد که شبی ؛ با کلید اشک چشمانش را گشوده باشد... یا با محبت ، اشک چشمی را بسته باشد. خوشا به حال آنانکه ، می بخشند بی آنکه به یاد آوردند و میگیرند بی ...
سهراب سپهری
در دلِ من چیزیست، مثلِ یک بیشه ی نور مثلِ خواب دمِ صبح و چنان بی تابم که دلم می خواهد، بدوم تا تهِ دشت بروم تا سرِ کوه دورها آواییست که مرا می خواند...  "سهراب سپهری" ...