تبلیغات
چه خبر؟ (اینجا را کلیک کنید)

خنداندن افراد
خنداندن افرادموجب فراموشی مشکلاتشان می شود.چه انسان نیکوکاری ستآن کس کهفراموشی را به دیگران هدیه می دهد....
دوستت دارم....
تو را به جای همه کسانی که نشناخته امدوست می دارم . . .تو را به خاطر عطر نان گرم ، برای برفی که آب می شوددوست می دارمتو را برای دوست داشتندوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد...
دوستت دارم....
من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب‌ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم‌نم، تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالیمن ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی‌تر از غم ندی...
چند مطلب
مطالب زیبا...
افراد بی ارزش
« افراد بی ارزش را حذف کنید »برای حذف آدم هـای سمی از زندگی تانهیچ گاه احساس گناه و خجالت و پشیمانی نكنیدفرقی نمی كند از بستگانتان باشدیا عشقتان یا یک آشنای تازهوادار نیستید برای كسی كه باعثرنج و احسا...
مادر
مادر قسم به تو که تویی نور کردگار یزدان تو را ز نور وفا آفریده است نازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است...
بیا.....
همیشه “نگاه من” به آمدنِ توست این‌کهمال من باشی خیالم راحت استاین‌که همیشه خورشید عشق ‌در قلب مابتابد! نمی‌خواهم که در حسرت داشتنتباشم، غرورت را زیر پا بگذار و بیا...
فرشته و مرد.....
روزی، وقتی هیزم شكنی مشغول قطع كردن یه شاخه درخت بالای رودخونه بود، تبرش افتاد تو رودخونه.وقتی در حال گریه كردن بود یه فرشته اومد و ازش پرسید: چرا گریه می‌كنی؟هیزم شكن گفت كه تبرم توی رودخونه افتاده. ...
خودرابشناس...
خودرا بشناساگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشدآنرا در دیگران نیز مییابیاگر ذهنت آشفته باشدآشفتگی در اطرافت موج خواهد زدبنابر این آرامش را درون خود بیابآنگاه میبینیچگونه بـه بیرون منعکس می‌گرددتـو خود...
مادر....
جوانی‌هایت را با بچگی‌هایم پیر کردم ……….مرا به موی سپیدت ببخش مادر!!!******سرم را نه ظلم خم میکند و نه ترس!سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادر******...
رفتار انسان
« انگیزشی درباره شگفت انگیزترین رفتار انسان »: از بزرگی پرسیدند کـه شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد: از کودکی خسته می‌شود، برای بزرگ شدن عجله میکند و سپس دلتنگ دوران کودکی خود میشود. ابتدا ب...
مادر
دغدغهء روزمره ام ، بودن توست !نفس کشیدنت ..ایستادنت ..خندیدنت ..“مــــــــــادرم”تو باشی و خدادنیا برایم بس است .....
مادر...
مادر قسم به تو که تویی نور کردگاریزدان تو را ز نور وفا آفریده استنازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است...
من و تو..
من و توبه یكدیگر محتاجیمما علت و معلولیمما لازم و ملزومیمتمامِ آدمهاى شهر را هم زیر و رو كنىاول و آخرشاسمتكنارِ اسمِ من معنا پیدا میكند!زیباترین اس ام اس های عاشقانه و جدید image widget...
نگاه من...
همیشه “نگاه من” به آمدنِ توست این‌کهمال من باشی خیالم راحت استاین‌که همیشه خورشید عشق ‌در قلب مابتابد! نمی‌خواهم که در حسرت داشتنتباشم، غرورت را زیر پا بگذار و بیا...
بانو...
جهان محو نگاه توست بانوحسود قرص ماه توست بانومهم دلتنگی شب های من نیستمهم چشم سیاه توست بانو...
لبخند
لبخند زدی بهار با آن آمدیک باغ پر از نرگس و ریحان آمدای دست بلند آسمان در دستتمن نام تو را خواندم و باران آمد...
ماساژ پا
اگر داری تو عقل و دانش و هوشعزیز من بکن حرف مرا گوشچنانچه شوهر تو سرد گشتهمیان مردها نامرد گشتهکه دارد اعتنائی با تو کمترجوابت را دهد ناجور با سرنه عشقی مانده و نه اشتیاقیبجای وصل دائم در فراقی!نه حرف...
خود را بشناس
خودرا بشناساگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشدآنرا در دیگران نیز مییابیاگر ذهنت آشفته باشدآشفتگی در اطرافت موج خواهد زدبنابر این آرامش را درون خود بیابآنگاه میبینیچگونه بـه بیرون منعکس می‌گرددتـو خود...
آتش عشق
آتش عشق بهشت اسـت میندیش و بیاسم غم آسان جان اسـت مپرهیز و بنوشپر و بالی بگشا خنده خورشید ببینپیش از آنی کـه شود شمع وجودت خاموش...