امید بخدا

تبلیغات

رسم آدما
00:49 - 6 فروردین 1398

اینجا زمین است .

رسم آدمهایش عجیب است .

اینجا گم که می شوی ، 

به جای اینکه دنبالت بگردند ، 

فراموشت می کنند . 

رسم آدما
18:23 1398/01/19
امید میگه:
[عسل محمدی][tara ][لیلا ][امید ]


13:28 1398/01/06
tara میگه:
12:14 1398/01/06
لیلا میگه: